Usługi geodezyjne Piotrków Trybunalski

Zakres usług:

– Mapy do celów projektowych (klasyczne i cyfrowe),

– Podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

– Mapy numeryczne do celów projektowych,

– Przetwarzanie map klasycznych (folia,papier itp) na mapy numeryczne,

– Mapy do celów prawnych,

– Podziały nieruchomości,

– Rozgraniczenia nieruchomości,

– Wznowienia granic,

– Zakładanie ewidencji budynków i lokali,

– Modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

– Regulacje stanów prawnych nieruchomości,

– Wytyczenia budynków, budowli, dróg, sieci nadziemnych i podziemnych,

– Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, sieci nadziemnych i podziemnych,

– Pomiary realizacyjne.